Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášky a předpisy

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podopných her

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

Nařízení města České Velenice č. 1/2015, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města České Velenice č. 2/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se mění obećně závazná vyhláška č. 3/93, o městské policii

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podníků k zajištění veřejného pořádku

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města České Velenice č. 1/2005, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se vyhlašuje závazná část územního pláne obce České Velenice

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města České Velenice včetně systému nakládání se stavebním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města České Velenice

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/1995 o prodeji nemovitostí z majetku města

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o městské policii

 

Provozní řád zařízení k využívání ostatních odpadů - Terénní úpravy bývalé pískovny "U OLŠIN"

 

Řád veřejného pohřebiště