Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rada města

Organizační zařazení

Město České Velenice

Hlavní adresa

Revoluční 228
37810 České Velenice

Jednací řád rady


Čl. 1

Rada města se schází dle potřeby, zpravidla však jedenkrát za 14 dní. Jednání rady svolává starosta, v případě jeho nepřítomnosti jiný člen rady.

Čl. 2

Na každé jednání rady (vyjma mimořádného) obdrží členové rady písemné podklady nejpozději tři dny před jednáním.

Čl. 3

Program jednání rady stanovuje starosta. Předložený program bude při zahájení jednání radou odsouhlasen (rada může hlasováním program jednání doplnit nebo program jinak upravit).

Čl. 4

Schůzi rady města řídí předsedající (zpravidla ten, který radu svolal).

Čl. 5

O usnesení ke každému bodu jednání rada hlasuje. Výsledek hlasování je součástí zápisu.

Čl. 6

Zápis z jednání musí být vyhotovený do 7 dnů, přičemž zápis podepíše starosta a pověřený člen rady. Připomínky k zápisu mohou být vzneseny nejpozději na následujícím jednání rady.

Čl. 7

Kontrolu usnesení z předešlých jednání rady provádí starosta a místostarosta.
 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Slíva Jaromír, Ing., MBA
ČSSD
člen rady384 794 201
607 172 486
Fiala Jaroslav
ČSSD
člen rady
Chabiniok Pavel
Pro Velenice-nezávislí
člen rady384 758 014
702 143 445
Večeř Petr, Mgr.
Pro Velenice-nezávislí
člen rady
Vondrys Pavel, Ing.
ČSSD
člen rady

Podřízené organizační složky

1.navrhuje radě čerpání finančních prostředků z rozpočtu města - kapitola kultura
2.zpracovává ve spolupráci s kulturním střediskem Beseda kulturní kalendář města
1.předkládá návrh rozpočtu města v kapitole sport
2.navrhuje radě čerpání finančních prostředků z rozpočtu města - kapitola sport zpracovává sportovní kalendář města